Overslaan en naar de inhoud gaan
#HR legal #Aannemer

Controleer via één website of uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft

donderdag 18/11/2021

Voortaan is het mogelijk om via één gemeenschappelijke website na te gaan of de aannemer waarmee u beroepshalve in zee gaat fiscale of sociale schulden heeft. Als dat het geval is, moet u immers een bedrag inhouden op de facturen.

In de bouwsector geldt al geruime tijd de verplichting voor de opdrachtgever, als dat een professional is, om te controleren of de aannemer waarop hij of zij beroep doet voor werken in onroerende staat of voor de levering van stortklaar beton, fiscale of sociale schulden heeft op het moment van betaling van de facturen voor deze werkzaamheden. Deze regeling werd later uitgebreid naar werken in de vleessector en bewaking en/of toezichtdiensten.

Zijn er schulden, dan moet u als professionele opdrachtgever de nodige inhoudingen doen op de facturen.

  • Als er sociale schulden zijn, dan moet u 35% van het bedrag dat aan de aannemer verschuldigd is inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  • Bij fiscale schulden betreft het een inhoudings- en doorstortingsverplichting van 15%.

Wat zijn de gevolgen als u niets inhoudt?

Laat u dit als professionele opdrachtgever na, dan wordt u hoofdelijk aansprakelijk. Daardoor loopt u het risico zelf op te draaien voor deze schulden. De verplichting geldt overigens eveneens voor de aannemer die zélf een beroep doet op een onderaannemer. Ook als u een beroep doet op een niet in België gevestigde dienstverlener geldt de verplichting.

Checkinhoudsplicht.be

De RSZ en de fiscus hebben nu de handen in elkaar geslagen en stellen professionals één gemeenschappelijke website ter beschikking. Daar kunnen ze het bestaan van sociale en fiscale schulden van hun dienstverleners controleren aan de hand van het ondernemingsnummer van de aannemer.

Hebben de RSZ en de fiscus geen gegevens over sociale of fiscale schulden, dan wordt aangegeven welke stappen er verder ondernomen moeten worden.

Hebt u hier nog vragen over? Wij staan voor u klaar. Neem gerust contact op.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner - Advocaat

Contact