Overslaan en naar de inhoud gaan

Tax Law

Als ondernemer kent u het belang van fiscaliteit voor uw bedrijf en uw privéleven. Wij beheersen het uitgebreide domein van het fiscaal recht en begeleiden u bij al uw fiscale zaken.

Tax law

Wij staan voor u klaar in alle domeinen van het fiscaal recht, op nationaal en internationaal vlak. Zowel in uw hoedanigheid van ondernemer, particulier als voor uw bedrijf.

Inkomstenbelasting, btw, registratierechten, successierechten, regionale belastingen, successieplanning, vastgoedfiscaliteit, fusies, overnames, herstructureringen… Reken op ons voor alle fiscale aspecten die relevant zijn voor Belgische ondernemingen en hun aandeelhouders, met inbegrip van buitenlandse bedrijven die actief zijn in België.

Fiscale geschillen

Onze advocaten vertegenwoordigen u met kennis van zaken in alle geschillen over directe en indirecte belastingen en andere fiscaal gerelateerde zaken in alle mogelijke procedures.

Fiscale geschillen beginnen lang voor ze voor de rechtbank komen. Daarom verdedigen we u bij fiscale overheidsdiensten zodra er een mogelijke betwisting bestaat. Veel fiscale geschillen kunnen opgelost zonder tussenkomst van een rechter. Wij hebben de ervaring in huis om uw kansen op een minnelijke oplossing optimaal te benutten.

Fiscale regularisatie

Hebt u vermogen in het buitenland zonder dat de Belgische fiscale administratie daarvan weet, dan hebben wij de expertise om u te helpen dat te regulariseren. Na een doorgedreven analyse van uw rechtspositie gaan we op zoek naar een gepaste oplossing binnen het wettelijk kader. U mag rekenen op zowel procedurele als technische bijstand bij overleg met de bevoegde instanties.

Fiscaal en financieel strafrecht

Komt uw bedrijfsactiviteit in aanraking met het financieel strafrecht, dan bieden wij de gepaste begeleiding. Zowel in de loop vanhet strafrechtelijk onderzoek als tijdens de eigenlijke procedure.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Doordacht advies over alle aspecten van tax law, nationaal en internationaal
  • Verdediging in alle procedures rond fiscale geschillen, voor de rechtbank en minnelijk
  • Gevestigde ervaring in fiscale regularisaties
  • Grondige kennis van financiële misdrijven
  • Preventief fiscaal advies en begeleiding