Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning #Liquidatiereserve #Vennootschap

Beïnvloedt uitkering liquidatiereserves het gunstregime familiale vennootschappen?

maandag 25/10/2021
Beïnvloedt uitkering liquidatiereserves het gunstregime familiale vennootschappen?

Om te blijven genieten van het gunstregime voor familiale vennootschappen gelden een aantal voorwaarden. Een daarvan is geen kapitaalvermindering in de drie jaar na de schenking of het overlijden. Bij kapitaalloze vennootschappen vertaalt zich dat in het feit dat het eigen vermogen niet mag dalen onder het bedrag van de inbrengen. Is dat verzoenbaar met de uitkering van een liquidatiereserve? Vlabel sprak zich uit.

Wat houdt het gunstregime familiale vennootschappen in?

Sinds jaar en dag bestaat een gunstregime voor de schenking of vererving van aandelen in familiale vennootschappen. Om een beroep te kunnen doen op dit gunstregime, gelden twee voorwaarden.

1. De participatie, wat betekent dat de schenker of erflater samen met zijn familie een bepaalde mate van zeggenschap moet hebben over de vennootschap.

2. De tweede voorwaarde slaat op de reële economische activiteit van de vennootschap.

Indien de vennootschap kwalificeert als een familiale vennootschap, kan de schenking van aandelen van deze vennootschap gebeuren zonder schenkbelasting. Worden de aandelen vererfd, dan geldt een gunsttarief van 3% (rechte lijn) of 7% (anderen).

Voorwaarden behoud gunstregime

Wanneer u of uw erfgenamen gebruik hebben gemaakt van het gunstregime voor de aandelen van uw familiale vennootschap, moet u ook daarna een aantal voorwaarden nakomen. Zo niet zal het gunstregime alsnog verloren gaan.

Eén van die voorwaarden is het zogenaamde kapitaalbehoud. Dat houdt in dat er geen kapitaalvermindering mag plaatsvinden in de drie jaar na de schenking of het overlijden.

Maar aangezien het nieuwe vennootschapsrecht het kapitaalbegrip afschafte voor bepaalde vennootschappen, zoals de besloten vennootschap, werd die voorwaarde aangepast. Voor deze kapitaalloze vennootschappen mag het eigen vermogen gedurende drie jaar niet dalen, door uitkeringen of terugbetalingen, tot onder het bedrag van de inbrengen, verricht tot op het moment van het overlijden of de schenkingsakte, zoals dat blijkt uit de jaarrekening.

Wat met de uitkering van liquidatiereserves?

Veel vennootschappen leggen gedurende hun bestaan fiscaal voordelige liquidatiereserves aan. De Vlaamse Belastingdienst Vlabel kreeg de vraag of de uitkering van deze liquidatiereserves door een besloten vennootschap het behoud van het gunstregime niet in de weg staat. Want de uitkering van liquidatiereserves vermindert het eigen vermogen van de vennootschap.

De Vlaamse Belastingdienst oordeelde als volgt:

Een liquidatiereserve maakt geen deel uit van de inbrengen, maar wel van het eigen vermogen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de vennootschap, kan een uitkering van die reserves wel degelijk tot gevolg hebben dat het eigen vermogen daalt tot onder het bedrag van de op datum van de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen. Dit zal onderzocht worden bij de a posteriori controle op basis van de jaarrekening.

De Vlaamse Belastingdienst past het decreet dus correct toe. Het is perfect mogelijk de liquidatiereserve uit te keren, maar u moet wel oppassen. Bij controle wordt gekeken naar de jaarrekening. Als daaruit blijkt dat het eigen vermogen gedaald is door uitkeringen tot onder het bedrag van de inbrengen, zal het gunstregime gedeeltelijk verloren gaan. Dat is het geval voor het bedrag van de uitkering dat het eigen vermogen tot onder de inbrengen duwt.

Een kort voorbeeld

Besloten vennootschap BV X heeft volgende balans op het moment van de schenking onder het gunstregime:

Balans BV X

Het bedrag van de inbrengen ter waarde van 500 euro is het ijkpunt.

  • Doet BV X tijdens de drie jaren na de schenking uitkeringen ter waarde van 500 euro (onafhankelijk of dit een uitkering is van inbreng of van reserves), dan stelt zich geen probleem. Het eigen vermogen zal 500 euro blijven en dus niet onder het ijkpunt dalen.
  • Doet BV X hogere uitkeringen van bijvoorbeeld 700 euro, dan daalt het eigen vermogen tot 300 euro. In dat geval is de voorwaarde wel geschonden en wordt 200 euro belast zonder toepassing van het gunstregime.

De Vlaamse Belastingdienst zal wel moeten wachten tot de driejarige periode voorbij is om een controle uit te voeren.

Uitkeringen én verliezen?

Een belangrijke vraag waar nog geen zeker antwoord op bestaat, is wat de Vlaamse Belastingdienst zal doen als de familiale vennootschap in de drie jaar na de schenking of vererving zowel uitkeringen deed van eigen vermogen als verliezen boekte. Het is onduidelijk of in dat geval de chronologische volgorde van belang is.

Vond het verlies plaats na de uitkering en is het enkel door dit verlies dat het eigen vermogen daalt tot onder de inbrengen, dan is het verdedigbaar het gunstregime te behouden.

Wenst u meer informatie over het effect van de uitkering van liquidatiereserves op het behoud van het gunstregime voor familiale vennootschappen? Aarzel niet contact op te nemen met ons team Estate Planning.

Neem contact op met één van onze advocaten

Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Equity Partner

Contacteer
Frederic Stynen

Frederic Stynen

Associate

Contacteer