Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning

Wallonië verlengt de verdachte periode m.b.t. niet-geregistreerde schenkingen

dinsdag 09/11/2021
Niet-geregistreerde schenkingen

De dag van vandaag is een niet-geregistreerde schenking van roerende goederen vrijgesteld van de schenk- en erfbelasting, wanneer de schenker minstens drie jaar na datum van schenking in leven blijft. Recentelijk besliste de Waalse regering echter om deze “verdachte periode” vanaf begin 2022 te verlengen, om het aantal geregistreerde schenkingen te maximaliseren. 

Thans belastbaar als fictief legaat bij overlijden binnen drie jaar

Bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar na een niet-geregistreerde schenking, wordt deze schenking toegevoegd aan de nalatenschap en als een fictief legaat belast in de successierechten. Dit geldt tot op heden zowel in het Vlaams, Brussels, als Waals Gewest.

De Vlaamse regering kondigde in 2019 aan deze verdachte periode te willen verlengen tot vier jaar, maar is reeds van dit plan afgestapt. 

Verlengd tot vijf jaar in het Waals gewest

Op Waals niveau werd op 28 oktober 2021 beslist dat de verdachte periode m.b.t. niet-geregistreerde schenkingen vanaf 2022 vijf jaar zal bedragen. Een schenker met fiscale woonplaats in het Waals Gewest zal bijgevolg vijf jaar in leven moeten blijven om schenkingsrechten te vermijden. Althans, wanneer aldus nog wordt bevestigd door het Waalse Parlement.

Daarenboven zal  de verdachte periode automatisch verlengd worden tot vijf jaar, indien de periode van drie jaar op 1 januari 2022 nog niet volledig verstreken is en de schenker op die datum nog in leven is. Zodoende kan de verlenging van de verdachte periode dus toepassing vinden op schenkingen gerealiseerd vanaf 1 januari 2019.

Indien u dus goederen schonk d.m.v. een hand- of bankgift in februari 2020, dan zal de verdachte periode lopen tot februari 2025 in plaats van tot februari 2023.

Quid echter wanneer een Vlaming in 2020 een hand- of bankgift verwezenlijkte en in 2024 naar Wallonië verhuist en daar overlijdt? Geldt in deze situatie een verdachte periode van drie of vijf jaar? To be continued.

Te verenigen met het niet-retroactiviteitsbeginsel?

Het valt te betwijfelen of deze wetswijziging wel te verenigen is met het beginsel van niet-retroactiviteit van de fiscale wet. Dit beginsel stelt dat een nieuwe wet enkel uitwerking kan vinden op toestanden ontstaan vanaf haar inwerkingtreding, maar in zekere omstandigheden ook op gevolgen van situaties ontstaan onder de oude wet die gevolgen ressorteren onder de nieuwe wet. Een schending van de niet-retroactiviteit betekent een aantasting van de waarborg van rechtszekerheid en voorspelbaarheid, en druist derhalve in tegen de fundamenten van onze rechtstaat.

Aan gemoedsrust hangt een prijskaartje

Aan gemoedsrust hangt dus een prijskaartje, met name de Waalse schenkingsrechten van 3,3% bij schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden, en van 5,5% in alle andere gevallen. Zeker in het geval van een instabiele gezondheidstoestand is het aangeraden om de schenkingsakte notarieel te laten verlijden of onderhandse bewijsdocumenten van een bankgift ter registratie aan te bieden  om de schenkbelasting te kunnen voldoen.

Indien u hierover bijkomende vragen heeft, contacteer ons team Estate Planning.

Neem contact op met één van onze advocaten

Robby Ackermans

Robby Ackermans

Partner

Contacteer
Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner

Contacteer
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Partner

Contacteer
Sophie Heymans

Sophie Heymans

Associate

Contacteer