Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning

Wallonië trekt termijn bij niet-geregistreerde schenkingen op tot 5 jaar

vrijdag 26/11/2021

Een niet-geregistreerde schenking van roerende goederen is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting op voorwaarde dat de schenker tijdens de zogenaamde verdachte periode van drie jaar in leven blijft. De Waalse regering heeft nu beslist deze termijn te verlengen tot vijf jaar vanaf begin 2022.

Wat is een verdachte periode?

Roerende goederen schenken, zoals geld of kunst, kan vandaag zonder dat er schenk- of erfbelasting verschuldigd via een niet-geregistreerde schenking. Dat maakt zo’n schenking natuurlijk interessant. Om te voorkomen dat mensen op hun sterfbed nog snel een groot deel van hun vermogen zouden wegschenken, geldt wel een zogenaamde ‘verdachte periode’. Dat komt erop neer dat de vrijstelling enkel geldt als de schenker nog drie jaar in leven blijft na de schenking.
 

Wat bij overlijden binnen drie jaar?

Stel dat de schenker toch binnen die termijn overlijdt, dan wordt deze schenking toegevoegd aan de nalatenschap en als een fictief legaat belast met successierechten. Dat geldt vandaag zowel in het Vlaams, Brussels als Waals Gewest.
 

Van drie naar vijf in Wallonië

De Vlaamse regering kondigde in 2019 aan deze verdachte periode te willen verlengen tot vier jaar. Ondertussen is dat plan van tafel geveegd. De Waalse regering maakt haar plan nu wel concreet. Ze besliste op 28 oktober 2021 om de termijn van drie jaar bij niet-geregistreerde schenkingen te verlengen tot vijf jaar vanaf begin 2022. Met deze verlenging wil ze het aantal geregistreerde schenkingen stimuleren en maximaliseren. Een schenker met fiscale woonplaats in het Waals Gewest zal daardoor vijf jaar in leven moeten blijven om schenkingsrechten te vermijden. Althans, als het Waalse Parlement deze beslissing goedkeurt.
 

Terug in de tijd

Volgens de nieuwe regeling wordt de verdachte periode automatisch verlengd tot vijf jaar als ze de periode van drie jaar op 1 januari 2022 nog niet volledig verstreken was en de schenker op die datum nog in leven is. De verlenging geldt dus ook voor schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2019. Schonk u bijvoorbeeld goederen via een hand- of bankgift in februari 2020, dan zal de verdachte periode lopen tot februari 2025 in plaats van tot februari 2023.
 

Regeling roept vragen op

Los van de goedkeuring die nog moet volgen, zijn er nog wat onduidelijkheden. Want wat met een Vlaming die in 2020 een hand- of bankgift deed en in 2024 naar Wallonië verhuist en daar overlijdt? En is deze verlenging te verenigen met het niet-retroactiviteitsbeginsel van de fiscale wet? Dat laatste valt te betwijfelen. Dit beginsel stelt dat een nieuwe wet enkel uitwerking heeft op toestanden ontstaan vanaf haar inwerkingtreding. Maar als situaties onder de oude wet gevolgen hebben onder de nieuwe wet, kan de nieuwe wet al van toepassing zijn op deze situaties. Een schending van de niet-retroactiviteit is niet min. Het tast de waarborg van rechtszekerheid en voorspelbaarheid aan en het druist in tegen de fundamenten van onze rechtsstaat.
 

Aan gemoedsrust hangt een prijskaartje

In Wallonië kiezen schenkers met een instabiele gezondheidstoestand die geen risico willen lopen, in de toekomst misschien best voor een geregistreerde schenking. De Waalse schenkingsrechten bedragen 3,3% bij schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners en 5,5% in alle andere gevallen. Dat is best wat, maar wel minder dan de successierechten die op een fictief legaat betaald moeten worden als de termijn van vijf jaar niet gehaald wordt.

Hebt u hier vragen over of zit u met andere vragen over successieplanning? Ons team Estate Planning staat u graag te woord.

Neem contact op met één van onze advocaten

Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Equity Partner

Contacteer
Robby Ackermans

Robby Ackermans

Equity Partner

Contacteer
Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner

Contacteer
Sophie Heymans

Sophie Heymans

Associate

Contacteer