Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning

Update: Vernietiging standpunt over gesplitste aankoop

woensdag 20/06/2018

Dat de Raad van State het omstreden standpunt 15004 van Vlabel vernietigde, is ondertussen welbekend.

Vlabel heeft in een bericht op zijn website gesteld dat hij “bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet zal langer toepassen.”

Even kon nog twijfel rijzen over de vraag hoe deze mededeling moest gelezen worden : uit een louter formele lezing zou dan besloten kunnen worden dat Vlabel het vernietigde standpunt als dusdanig niet meer automatisch zou toepassen (wat logisch is, wegens de vernietiging ervan). Daarmee was echter niet gezegd dat Vlabel ook de wetsinterpretatie die tot dit standpunt had geleid, zou achterwege laten. In de wandelgangen vernemen wij thans dat Vlabel ook afstand neemt van de (fout gebleken) interpretatie van het begrip “bedekte bevoordeling” en dat aldus de aloude interpretatie inzake het tegenbewijs weer aanvaard wordt : een voorafgaande schenking kan dus het vermoeden van een bedekte bevoordeling ontkrachten, ook al werd zij niet onderworpen aan de schenkbelasting.

Indien u belast werd door toepassing van dit vernietigde standpunt

Vlabel meldt dat een bezwaar kan worden ingediend binnen de drie maanden na verzending van het aanslagbiljet. Dit is natuurlijk correct.

Wij zijn van mening dat zich een vijfjarige termijn opent om teruggave van erfbelasting te vragen, hetzij vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanslag gevestigd werd (toepassing van artikel 3.6.0.0.1 VCF – ambtshalve ontheffing), mogelijks zelfs vijf jaar vanaf 1 januari 2018 (toepassing van artikel 3.6.0.0.4 VCF – vermindering van het actief van de nalatenschap).

We geven nog mee dat ook voor Brusselse en Waalse successies een vergelijkbaar standpunt werd uitgevaardigd met betrekking tot de gesplitste aankoop. Hoewel dit niet vernietigd werd door de Raad van State (het vernietigingsberoep was enkel gericht tegen het Vlaamse standpunt), is het vandaag duidelijk dat ook deze standpunten gebaseerd zijn op een foutieve wetsinterpretatie. Wij menen dat ook erfgenamen die door het Brusselse of Waalse Gewest werden belast ingevolge deze wetsinterpretatie, teruggaaf kunnen vragen.

Voor de praktijk van estate planning

Het ziet er dus naar uit dat de niet-geregistreerde schenking met voorbehoud van vruchtgebruik weer kan aangewend worden zoals vroeger, zodat ook de Nederlandse route weer geopend is.

Het uitkeren van de burgerlijke vruchten uit de maatschap, zoals velen sedert boekjaar 2017 hebben gedaan, is door de vernietiging van het standpunt ook niet meer nodig.

Neem contact op met één van onze advocaten

Robby Ackermans

Robby Ackermans

Partner

Contacteer
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Partner

Contacteer
Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner

Contacteer