Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning

Nieuwsflash: Hervorming schenk- en erfbelasting

vrijdag 25/09/2020

Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Het bevat de volgende grote wijzigingen met betrekking tot de Vlaamse erf -en schenkbelasting.

Verlenging verdachte periode bij niet-geregistreerde schenking

De verdachte periode (dit is de periode dat de schenker moet overleven na de schenking opdat deze niet onder de erfbelasting zou vallen) voor handgiften en onrechtstreekse schenkingen (bv. bankgiften) wordt verlengd van drie naar vier jaar indien zij plaatsvinden vanaf 1 juli 2021. De wetgever wenst mensen zo te stimuleren hun schenkingen in België te laten registreren, teneinde de hogere erfbelasting in hoofde van de begunstigde van de schenking te vermijden.

De verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen van aandelen van een familiale vennootschap cq. de bedrijfsactiva van een familiale onderneming blijft onveranderd, i.e. zeven jaar.

De verlenging van de verdachte periode is uitsluitend van toepassing  op schenkingen die plaatsvinden (‘dagtekenen’) vanaf 1 juli 2021.

Afschaffing duolegaat

Duolegaten zijn een bekend instrument om via het testament tegelijk een goed doel en familie of vrienden te steunen, met een sterke reductie van de erfbelasting als gevolg.

De Vlaamse regering gaat er van uit dat een te ver doorgedreven toepassing van deze techniek (waarbij het goede doel zeer weinig overhield) aanleunde bij een oneigenlijk gebruik.

De fiscale planningstechniek van het duolegaat zal bijgevolg verdwijnen :  de huidige hervorming heeft tot doel het altruïstisch oogmerk te herstellen alsook te versterken en zodoende het fiscaal planningsoogmerk te reduceren.

Wie een duolegaat uitwerkte in zijn testament, staat nu wellicht voor de opdracht dit opnieuw te evalueren en bij te sturen !

Goede doelen : geen schenk- of erfbelasting meer

De afschaffing van de duolegaten zet de goede doelen niet in de kou : zij zullen gecompenseerd worden met een schenk -en erfbelastingtarief van 0% voor schenkingen en legaten ten voordele van deze goede doelen. Deze tariefverlaging zou evenwel enkel gelden voor “zuivere” goede doelen.

Voor schenkingen of legaten aan de private stichtingen blijft  het huidige tarief behouden : 5,5% schenkbelasting en 8,5% erfbelasting.

Ook deze hervorming zal slechts toepassing vinden op overlijdens dan wel schenkingen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2021.

De vriendenerfenis

De afschaffing van het duolegaat wordt in hoofde van de (meestal verdere) familieleden of vrienden gecompenseerd door de mogelijkheid aan deze personen een gedeelte van de nalatenschap (met een maximumbedrag van 15.000 euro per nalatenschap) via authentiek testament te legateren tegen het tarief van toepassing op verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners (3% i.p.v. 25%). De maximale belastingbesparing die hiermee kan worden gerealiseerd bedraagt 3.300 EUR per nalatenschap (dus niet per begiftigde!).

Deze nieuwe regeling is eveneens van toepassing op overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Mocht u hieromtrent vragen hebben of wenst u graag uw vermogensplanning ingevolge de voorgenomen wijzigingen te laten herbekijken, staat het Team Estate Planning u hierin graag bij. Neem in dat geval gerust contact met Robby Ackermans, Peter Meeuwssen of Dirk De Groot.

Neem contact op met één van onze advocaten

Robby Ackermans

Robby Ackermans

Equity Partner

Contacteer
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Equity Partner

Contacteer
Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner

Contacteer