Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning

De zorgvolmacht: Een internationale update in 2021

woensdag 13/01/2021
qsdqdq

Even ter herinnering: de zorgvolmacht is een instrument in een vermogensplanning waarbij de lastgever een volmacht geeft aan een vertrouwenspersoon om bepaalde handelingen in zijn plaats te stellen voor het geval hij wilsonbekwaam zou worden.

Het document laat toe te anticiperen op een eventuele tijdelijke of permanente onbekwaamheid. Via de volmacht kan de lastgever op discrete wijze het beheer van zijn vermogen organiseren voor het geval hij dat later zelf niet meer zou kunnen, zonder dat daarvoor een rechter hoeft tussen te komen.

De internationale context was reeds geruime tijd echter de achilleshiel van de Belgische zorgvolmacht. Immers, er kon niet worden gegarandeerd dat een zorgvolmacht die verleden is in overeenstemming met het Belgische recht, uitwerking kon krijgen wanneer de lastgever nadien naar het buitenland zou verhuizen.

Stel, een persoon woont in België en stelt een zorgvolmacht op volgens de principes van het Belgisch recht. Indien die persoon vervolgens verhuist naar het buitenland zou het land in kwestie mogelijks de Belgische zorgvolmacht niet (geheel) aanvaarden. Deze onzekerheid valt nu gelukkig grotendeels weg. Dit komt omdat het Verdrag van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen in werking is getreden in België.

Vanaf 1 januari 2021 kan de lastgever in de zorgvolmacht een uitdrukkelijke keuze maken voor de toepassing van het Belgisch recht. Ingevolge het verdrag kan de lastgever daarnaast ook kiezen voor de toepassing van het recht van de nationaliteit, de voormalige verblijfplaats of de staat waar het vermogen is gelegen. De keuze voor de toepassing van het Belgische recht zal uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te gebeuren.

Indien een lastgever reeds voor de inwerkingtreding van het verdrag een rechtskeuze gemaakt had, zal er echter wel onzekerheid blijven bestaan of deze keuze rechtsgeldig gemaakt kon worden. Immers bestond deze mogelijkheid op dat moment nog niet in de Belgische interne rechtsorde. Het verdient dus de voorkeur om enkel vanaf 1 januari 2021 in een zorgvolmacht een uitdrukkelijke rechtskeuze te maken. Indien nodig zal in de reeds bestaande zorgvolmachten de rechtskeuze dus opnieuw gemaakt dienen te worden. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat niet elk land toetreedt tot dit verdrag. Zo treedt Spanje bijvoorbeeld niet toe: zie hier

In ieder geval is het aangewezen uw zorgvolmacht goed na te lezen met de volgende vragen in het achterhoofd : ben ik voldoende beschermd in alle mogelijke (internationale) situaties? Indien u plannen heeft om te verhuizen, kan een toevoeging van een rechtskeuze nodig zijn. In grensoverschrijdende situaties biedt een rechtskeuze immers rechtszekerheid omtrent het op de zorgvolmacht toepasselijke recht. Een waarschuwing dient gemaakt te worden bij gedane rechtskeuzes voor 1 januari 2021.

 

Bob Beazar

Neem contact op met één van onze advocaten

Robby Ackermans

Robby Ackermans

Partner - Advocaat

Contacteer
Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner - Advocaat

Contacteer
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Partner - Advocaat

Contacteer