Overslaan en naar de inhoud gaan
#Moore Law #Estate planning #Erfbelasting

Binnenkort kan u erfbelasting betalen met cultuurgoederen

maandag 26/09/2022

Het regime om erfbelasting te betalen met kunst wordt wellicht uitgebreid tot het ruimere concept van de cultuurgoederen vanaf juli 2023. Een recent voorontwerp van decreet voorziet een versoepeling van de regeling en maakt ze aantrekkelijker en eenvoudiger.

Waarom deze versoepeling?

Door de mogelijkheid om erfbelasting te betalen met kunst uit te breiden tot cultuurgoederen, wil de Vlaamse overheid meer erfgoed in haar bezit te krijgen. Het is een manier om de collectie van de Vlaamse Gemeenschap te verrijken met sleutelwerken en topstukken en te vermijden dat deze naar het buitenland verdwijnen.

Met deze regeling stemt de Vlaamse regering haar wetgeving af op andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Daar bestaat deze mogelijkheid al langer en wordt ze vaker gebruikt.

Huidige regeling zelden benut

De mogelijkheid om de erfbelasting te betalen via kunstwerken bestaat als sinds 1985. Deze regeling is echter onvoldoende gekend en ook te stroef waardoor ze amper gebruikt wordt. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om ze te versoepelen.

Cultuurgoederen in plaats van kunstwerken

De huidige regeling heeft het over ‘kunstwerken’, een begrip dat eng wordt geïnterpreteerd. De nieuwe term ‘cultuurgoederen' is ruimer en neemt ook archeologische vondsten, juwelen, manuscripten, wetenschappelijke objecten etc. in aanmerking.

Onder cultuurgoederen worden de sleutelwerken, de topstukken die ofwel zijn opgenomen op de topstukkenlijst of anderzijds stukken of verzamelingen die zeldzaam en onmisbaar erfgoed zijn voor de Vlaamse Gemeenschap bedoeld. Ook cultuurgoederen die zich in het buitenland bevinden en voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking. Het is de Topstukkenraad die zal adviseren of de aangeboden cultuurgoederen voor betaling in aanmerking komen.

Erfbelasting en toebehoren

Niet alleen de erfbelasting, maar ook de toebehoren (opcentiemen, opdeciemen, nalatigheidsintresten, administratieve geldboetes etc.) kan u onder de nieuwe regeling betalen met cultuurgoederen.

Vereenvoudigde procedure

De procedure om cultuurgoederen in betaling te geven vereenvoudigt.

Zekerheid vooraf

Een toekomstige erflater kan op het moment dat hij nog leeft al zekerheid krijgen dat de cultuurgoederen die deel uitmaken van zijn of haar nalatenschap kunnen dienen voor de betaling van de erfbelasting. Daarvoor kan een voorafgaand verzoek bij de Vlaamse regering worden ingediend. De Topstukkenraad schat de waarde van de cultuurgoederen op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. Deze raad zal bindend kunnen beslissen of de aangeboden cultuurgoederen voor betaling in aanmerking komen.

Welk fiscaal voordeel biedt deze regeling?

Om dit nieuwe stelsel aantrekkelijker en interessanter te maken, zijn een paar fiscale stimuli voorzien.

  • De cultuurgoederen voor de betaling van de erfbelasting worden aanvaard à rato van 120% van de marktwaarde die wordt vastgesteld door de Topstukkenraad. Dankzij deze fiscale stimulans kunnen de erfgenamen de cultuurgoederen voor betaling aanbieden tegen een meerwaarde van 20% ten opzichte van de marktwaarde. Die verhoging van de marktwaarde maakt geen onderdeel uit van de belastbare grondslag voor de berekening van de erfbelasting indien het cultuurgoed onderdeel is van de nalatenschap. De peildatum is het moment van het openvallen van de nalatenschap.
  • Daarbovenop is een terugbetaling van het resterende saldo mogelijk. Dat is het geval als de te betalen erfbelasting minder bedraagt dan de marktwaarde verhoogd met 20% van het in betaling gegeven cultuurgoed.

Vanaf 1 juli 2023, bij goedkeuring

De nieuwe regeling zou ingaan vanaf 1 juli 2023 voor erflaters, erfgenamen, legatarissen en begiftigden. Let wel, het betreft nog een voorontwerp dat misschien nog gewijzigd zal worden. Het is dus niet zeker dat deze aangepaste regeling er ook definitief komt.

Hebt u hier nog vragen over of wenst u advies over uw persoonlijke situatie? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons team Estate Planning. Ze staan u graag bij.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner - Advocaat

Contacteer
Geyse Silva de Albuquerque

Geyse Silva

Associate - Advocaat

Contacteer