Overslaan en naar de inhoud gaan
#Moore Law #HR legal

Is uw arbeidsreglement al aangepast?

zondag 26/11/2023

De afgelopen tijd is er heel wat nieuwe arbeidsregelgeving bijgekomen. Sommige onderwerpen moet u als kmo verplicht opnemen in uw arbeidsreglement. Die aanpassing wordt al eens over het hoofd gezien, wat tot sancties maar ook onduidelijkheid kan leiden. U hebt er dus alle belang bij uw arbeidsreglement te actualiseren.

Nut van een up-to-date arbeidsreglement

Als u een aantal verplichte onderwerpen niet opneemt in uw arbeidsreglement riskeert u een sanctie. Maar een onvolledig arbeidsreglement zorgt er ook voor dat er bij een betwisting geen duidelijke afspraken en regels zijn om op terug te vallen. Het is namelijk een document waarin u als werkgever uw beleid kan uiteenzetten. Naast een aantal verplichte zaken, kan u er afspraken in opnemen rond neutraliteit van kleding, toezicht op de mailbox en internetgebruik, informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming (GDPR).

We overlopen kort enkele thema’s die u verplicht moet opnemen.

Wisselend weekregime of vierdagenwerkweek

Door de arbeidsdeal kunnen werknemers vragen om flexibele uurregelingen die beter aansluiten bij hun situatie.

 • De vierdaagse werkweek
  Voltijdse werknemers kunnen vragen om hun voltijdse werkweek uit te voeren in 4 dagen.
 • Het wisselend weekregime
  Voltijdse werknemers kunnen vragen om te werken overeenkomstig een wisselend weekregime. De werknemer werkt de ene week meer en de andere week minder. Voorwaarde is wel dat de normale arbeidsduur gemiddeld over 2 weken wordt gerespecteerd.

Deze regelingen kan u alleen toepassen na een wijziging van uw arbeidsreglement. Werkt een werknemer meer dan 9,5 uur/dag en 38 uur/week, dan kan het systeem van de vierdaagse werkweek enkel worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst.

Bekendmaking deeltijdse variabele uurroosters

De bekendmakingstermijn van het variabel uurrooster is verlengd van 5 tot 7 werkdagen, tenzij een sectorale of ondernemings-cao een andere termijn voorziet.

U moest uw arbeidsreglement voor 20 augustus 2023 in die zin aanpassen.

Recht op deconnectie

Ondernemingen met minimaal 20 werknemers moeten afspraken maken over het recht op deconnectie buiten de werkuren. U moet een kader vastleggen en bijvoorbeeld richtlijnen voorzien over het gebruik van digitale hulpmiddelen.

Deze bepalingen moest u opnemen in een ondernemings-cao of het arbeidsreglement uiterlijk op 1 april 2023.

Informatie van collectieve aard

De wet met betrekking tot de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 7 oktober 2022 waarborgt het recht van werknemers om geïnformeerd te worden over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. De volgende informatie van collectieve aard moet u in het arbeidsreglementen opnemen:

 • De procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, inclusief de beroepstermijn tegen het ontslag of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • De collectieve arbeidsovereenkomsten en/of bedrijfsakkoorden die in de onderneming zijn gesloten met betrekking tot de werkomstandigheden en de vermelding van het bevoegde paritaire comité voor de collectieve arbeidsovereenkomsten die buiten de onderneming zijn gesloten.
 • Het door u aangeboden recht op opleiding of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • De bevoegde socialezekerheidsinstelling.

Vrijstelling medisch attest eerste dag arbeidsongeschiktheid

 • Telt uw ondernemingen 50 werknemers of meer?
  De werknemer is vrijgesteld om een medisch attest te bezorgen als hij slechts één dag ziek is en dat tot drie keer per jaar. Duurt de ziekte langer dan een dag, dan moet er toch een medisch attest bezorgd worden. U kan dat best op deze manier in het arbeidsreglement opnemen.
 • Telt uw onderneming minder dan 50 werknemers?
  Dan kan u afwijken van de vrijstelling. U kan in het arbeidsreglement opnemen dat de werknemers altijd een medisch attest moeten bezorgen, ook in geval van een dag ziekte.

Ziekte of ongeval tijdens vakantiedagen

Momenteel verliest een werknemer zijn of haar vakantiedagen bij ziekte tijdens die vakantiedagen.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers die ziek worden tijdens hun vakantieperiode hun geplande vakantiedagen, onder bepaalde voorwaarden, op een latere datum opnemen.

U moet de formaliteiten die uw werknemers moeten naleven, vastleggen in uw arbeidsreglement.

Aan de slag!

Is uw arbeidsreglement al lang ongewijzigd? Hoog tijd om een stand van zaken op te maken en zo snel mogelijk de nodige aanpassingen te doen, zodat het in lijn is met de gewijzigde regelgeving. Zo vermijdt u sancties en schept u duidelijkheid in uw bedrijf.

We kunnen u uiteraard bijstaan bij de aanpassing van uw arbeidsreglement.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner - Advocaat

Contact
Samya Ouahyani

Samya Ouahyani

Senior Associate - Advocaat

Contact