Overslaan en naar de inhoud gaan
#HR legal

Terbeschikkingstelling van personeel intragroep: volg de regels

vrijdag 26/05/2023

Ook binnen ondernemingen die behoren tot één economische groep of binnen een familiale groep, moet u de regels over terbeschikkingstelling van werknemers met delegatie van het werkgeversgezag naleven. Wil u toch gebruikmaken van het personeel van een andere vennootschap van de groep, volg dan zeker de arbeidsrechtelijke regels.

Vergeet de sociaalrechtelijke verplichtingen niet

Bij een samenwerking tussen vennootschappen die behoren tot eenzelfde groep, familie of holding worden de sociaalrechtelijke verplichtingen wel eens uit het oog verloren. Hoewel er tussen de vennootschappen, de aandeelhouders of de bestuurders/zaakvoerders linken zijn, wil dat niet zeggen dat ze niet moeten voldoen aan de sociaalrechtelijke verplichtingen bij terbeschikkingstelling, uitlening of gebruik van personeel tussen de vennootschappen van de groep (intragroep).

Vaak worden de verschillende vennootschappen én haar bestuurders aanzien als één geheel. Daardoor wordt al eens aan deze verplichtingen voorbijgegaan. De overheid ziet dat helaas anders.

Alleen werkgever mag gezag uitoefenen

Het ter beschikking stellen van werknemers door een werkgever aan een derde vennootschap (de gebruiker) is in principe verboden. Er staan zware sancties op. De gebruiker mag geen gezag uitoefenen dat normaliter aan de werkgever toebehoort over werknemers. Dat werkgeversgezag heeft betrekking op verlofaanvragen, loonsverhogingen, sancties en ontslag.

Uitzonderingen 

Op dit strenge verbod bestaan gelukkig ook uitzonderingen.

Sociale inspectie stemt toe

Als de sociale inspectie ermee instemt, is het mogelijk om voor beperkte tijd personeel uit te lenen aan een andere werkgever. Bij een samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit volstaat zelfs een loutere voorafgaande melding aan de sociale inspectie.

Dienstverlenings- of aannemingsovereenkomst

Als u een dienstverleningsovereenkomst of aannemingsovereenkomst afsluit, kan u werknemers bij een ander bedrijf inzetten. De bedoeling is dat ze daar een bepaalde dienst leveren of een bepaald werk uitvoeren. Er gelden wel voorwaarden:

  • De instructies die de gebruikende werkgever kan geven, moeten uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaald zijn in de overeenkomst.
  • Het instructierecht mag uw werkgeversgezag niet uithollen.
  • De feitelijke uitvoering moet overeenstemmen met de juridische overeenkomst.
  • U moet de ondernemingsraad, en bij gebrek daaraan het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging informeren.

Hebt u te maken met deze situatie in de praktijk, waak er dan over dat u dit volgens de regels doet. Als u daar vragen over hebt, staan wij altijd voor u klaar.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner - Advocaat

Contact
Samya Ouahyani

Samya Ouahyani

Senior Associate - Advocaat

Contact