Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #RSZ #Werknemers

RSZ-stelsel doelgroep-
vermindering eerste aanwerving gewijzigd

dinsdag 22/02/2022

Sinds 1 januari 2022 zijn de RSZ-regels voor de doelgroepvermindering eerste aanwerving grondig gewijzigd. Zo is er niet langer sprake van een volledige, onbeperkte vrijstelling voor de RSZ-bijdragen van de eerste werknemer.

Daarnaast werd ook de bestaande regelgeving verfijnd waardoor het niet mogelijk is om dit RSZ-voordeel in te roepen voor een werknemer die in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was.

RSZ-vermindering beperkt tot maximaal 4.000 euro per kwartaal

Het voordeel bij de eerste aanwerving is voortaan geplafonneerd op 4.000 euro per kwartaal. Voordien bestond die beperking niet. Er kan wel onbeperkt in de tijd genoten worden van deze vermindering en ze is niet gebonden aan een bepaald persoon. Bij uitdiensttreding kan het recht gelden voor de vervanger.

Nieuwe definitie leidt tot minder onzekerheid

Het gebrek aan een wettelijke definitie voor het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ (TBE) in de RSZ-regelgeving gaf in het verleden aanleiding tot veel onzekerheid en betwistingen. Voortaan is zo’n definitie er wel, wat de ruimte voor interpretatie beperkt.

Wat wordt voortaan verstaan onder ‘technische bedrijfseenheid’?

Een technische bedrijfseenheid is een eenheid bestaande uit meerdere juridische entiteiten, met een aantoonbare sociale band door middel van minstens één gemeenschappelijk betrokken persoon, ongeacht zijn functie binnen die entiteiten, en met een gemeenschappelijkheid die zich uit in een simultane of historische socio-economische verwevenheid.

Sociale band

Er bestaat een sociale band tussen ondernemingen wanneer minstens één persoon bij de respectievelijke ondernemingen gemeenschappelijk is, ongeacht diens hoedanigheid. Dat kan zowel een werknemer als een zaakvoerder zijn. Het begrip is ruim geformuleerd.

Socio-economische verwevenheid

De beoordeling van deze verwevenheid gebeurt op basis van de volgende elementen die niet cumulatief aanwezig moeten zijn:

  • Activiteiten: wanneer het gaat om verwante en/of aanvullende activiteiten;
  • Plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of dicht bij elkaar zijn;
  • Klantenbestand: wanneer dat geheel of gedeeltelijk hetzelfde is;
  • Materiaal: wanneer dat geheel of gedeeltelijke hetzelfde is;
  • Personeelsbeheer.
Simultane en historische technische bedrijfseenheid

Een technische bedrijfseenheid kan bestaan uit verschillende ondernemingen die:

  • ofwel gelijktijdig bestaan en waartussen op een bepaald tijdstip een socio-economische verwevenheid bestaat (= simultane technische bedrijfseenheid);
  • ofwel uit verschillende ondernemingen bestaan die al een voorafgaandelijke socio-economische verwevenheid vertonen (= historische technische bedrijfseenheid).

Netto bijkomende tewerkstelling duidelijk afgelijnd

Deze nieuwe definitie laat toe om duidelijker af te lijnen wanneer er sprake is van een netto bijkomende tewerkstelling.

De wetgever wil vermijden dat door verschillende vennootschappen op te zetten of het personeel over te plaatsen tussen vennootschappen onterecht van het RSZ-voordeel genoten wordt. Aan de andere kant laat de nieuwe regelgeving toe om van de RSZ-vermindering te blijven genieten bij een bedrijfsoverdracht die ingegeven is door legitieme economische motieven.

Hebt u hier nog vragen over? Wij zijn er voor u!

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner

Contacteer
Samya Ouahyani

Samya Ouahyani

Associate

Contacteer