Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Estate planning

Overdracht familiebedrijf? Goede afspraken maken goede vrienden

dinsdag 22/02/2022

De banden tussen een familiebedrijf en de ondernemersfamilie zijn niet alleen sterk, maar ook complex. Het behoud van een eensgezinde familie is niet altijd vanzelfsprekend. Naast een goede corporate governance, is het belangrijk te anticiperen op problemen en conflicten. Want in het slechtste geval kunnen die niet alleen uitdraaien op familieruzie, maar zelfs de bedrijfswerking verlammen. En dat wil niemand.

De opstelling van een familiaal charter kan helpen om problemen te voorkomen in de familie en het bedrijf. Door een goede familiale politiek uit te stippelen vermijdt u heel wat struikelblokken.

Belang van een familiaal charter

Bij de overdracht van het familiebedrijf durven de emoties al eens hoog oplopen wanneer er belangrijke beslissingen op tafel liggen. Eendracht over de familiale waarden en belangen vormt een fundamentele bouwsteen voor een goede verstandhouding tussen de familieleden en de werking van het bedrijf.

Een familiaal charter is een soort grondwet van de familie. Voorkomen is beter dan genezen, staat centraal. Door stevige afspraken te maken, wordt de toekomstige samenwerking tussen de familieleden in goede banen geleid.

Welke afspraken opnemen in een familiaal charter?

Het familiaal charter omvat in grote lijnen de rechten en plichten van de familie tegenover het bedrijf. Het zijn spelregels die niet meteen een juridisch-technisch karakter hebben, maar waarvan alle betrokkenen het belang erkennen. Denk onder meer aan:

  • Familiale waarden en eigenaarsvisie
  • Financiële doelstellingen van de familie
  • Bedrijfsleiding in handen van familie of externen
  • De rol van schoonkinderen in het bedrijf
  • Conflictregeling

Een familiaal charter geldt als een dwingende morele verbintenis. Daarom is het aangeraden er ook sancties in op te nemen. Die geven het charter een zekere slagkracht bij niet-naleving van de opgenomen verplichtingen. Dat kan een schadevergoeding zijn, maar ook de gedwongen uitsluiting van een familielid-aandeelhouder.

Overleg en maatwerk

Het is uiteraard niet mogelijk een familiaal charter uit te werken dat bruikbaar is in elke familiale situatie. De afspraken en spelregels zijn maatwerk en moeten nauwgezet aangepast worden aan de specifieke context. Daar is veel overleg met de familie voor nodig. Het proces dat leidt tot het opstellen van een familiecharter is daarbij minstens even belangrijk als het eindresultaat zelf.

Misschien ook interessant om te lezen? Vermogensplan: uitgestippeld pad versus realiteit.

Wenst u een familiaal charter op te stellen, of hebt u hier specifieke vragen over? Wij helpen u graag om uw bedrijfswerking en de opvolging ervan in goede banen te leiden.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner

Contacteer
Sophie Heymans

Sophie Heymans

Associate

Contacteer