Overslaan en naar de inhoud gaan
#Moore Law #Estate planning

Bierroute in het vizier van de politiek

vrijdag 01/12/2023

Vermogensplanners zoeken creatief naar oplossingen. Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat de minister zich bij sommige alternatieven vragen stelt. De vraag is nu of een wetswijziging zal volgen. Waarom ligt de bierroute in het vizier van de minister van Financiën?

Vermogensplanning onder de loep

Enkele jaren geleden maakten wij op onze website melding van de sluiting van de kaasroute. Inmiddels heeft de creativiteit van vermogensplanners niet stilgestaan. Zo zit de kans er goed in dat u onlangs hebt gehoord over de zogenaamde “bierroute”. Uit een parlementaire vraag blijkt nu dat ook de bierroute onder de aandacht van het federale parlement is gekomen. Wat is die bierroute precies en waarom wordt er kritisch naar gekeken door het parlement?

Inbreng ten behoeve van een derde

De bierroute is in de praktijk nauw verbonden met de maatschap. Ouders richten een maatschap op en doen daarin een inbreng van een (omvangrijk) deel van hun vermogen. In ruil voor deze inbreng krijgen ze niet zelf de aandelen uitgegeven door de maatschap. De aandelen worden meteen toegekend aan de kinderen. Het gaat hier om een inbreng ten behoeve van een derde.

Bij bestaande maatschappen waarvan de aandelen aan de kinderen toebehoren, bestaat daarnaast de mogelijkheid voor de ouders om een bijkomende inbreng te doen, zonder een uitreiking van aandelen. Ook in dat geval gaat de situatie van de kinderen erop vooruit: de waarde van de aandelen die ze in de maatschap aanhouden stijgt.

Gunstige fiscale regeling

De bierroute wordt uitgestippeld met de intentie de kinderen te begiftigen. Het gaat om een onrechtstreekse schenking. Voor het bewijsdocument, of zogenaamde ‘pacte adjoint’, is geen verplichte registratie nodig, net zoals bij een bankgift. Er is bijgevolg geen schenkbelasting verschuldigd op deze schenking aan de kinderen. De keerzijde van de medaille is wel dat er een heffing in de erfbelasting zal zijn als een ouder binnen de drie (of in sommige gevallen zeven) jaar na de inbreng overlijdt.

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zag in diverse voorafgaande beslissingen geen graten in de bierroute op het vlak van de erfbelasting (zie bv. VB 22069 en 22070). Of dat ook op het vlak van de schenkbelasting zo zal zijn, valt nog af te wachten.

Parlementaire vraag

De gunstige fiscale gevolgen van de bierroute zijn sommige politieke partijen niet ontgaan. Onlangs kreeg de federale minister van Financiën er dan ook een (samengevoegde) parlementaire vraag over. De vraagstellers wilden weten of de bierroute niet valt onder de algemene antimisbruikbepaling uit het Wetboek van Registratierechten.

Naar gekende principes gaf de minister mee dat de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling altijd geval per geval te onderzoeken is. Dat vereist de vaststelling dat de belastingplichtige zich ongeoorloofd buiten (of binnen) een bepaling van het Wetboek van Registratierechten heeft gesteld.

Meer specifiek wat de bierroute betreft, gaf de minister evenwel te kennen dat - wat hem betreft en naar zijn mening - de zoektocht naar dergelijke nieuwe optimalisatietechnieken maatschappelijk niet aanvaard kan worden. Hij voegde toe open te staan om te onderzoeken of een ingreep van de wetgever nodig en opportuun is om, net zoals de kaasroute, ook de bierroute te sluiten.

Praktische moeilijkheden bij het droogleggen van de bierroute?

Voorlopig blijft de bierroute als planningstechniek nog een optie. Al is de vraag hoelang een wettelijke registratieplicht voor deze onrechtstreekse schenking nog zal uitblijven. Dat zou dan leiden tot een heffing in de schenkbelasting.

Hoe de wetgever zo’n registratieplicht op een volledig sluitende wijze zal vastleggen, valt nog af te wachten. De bierroute kent zoals hierboven omschreven meerdere verschijningsvormen. Bovendien rijst de vraag of zo’n registratieplicht voor de bierroute de weg niet opent om alle onrechtstreekse schenkingen te onderwerpen aan een registratieplicht, zoals de bankgift. Eind 2020 bleek echter uit de parlementaire voorbereiding bij de wet tot de sluiting van de kaasroute dat dat niet de bedoeling was. De vraag is of deze inzichten dezelfde blijven in de tijdsgeest van 2023 nu de minister één specifieke onrechtstreekse schenking (nl. de bierroute) in vraag stelt?

Voorzichtigheid geboden

Een planning opzetten met een techniek die onder vuur ligt zoals de bierroute dient met voorzichtigheid te worden benaderd. Toch zal een eventuele wetswijziging vermoedelijk enkel voor de toekomst gelden en blijven bestaande situaties wellicht buiten schot. Een ruling aanvragen aan de fiscus kan rechtszekerheid bieden voor de beoogde planning.

Hebt u vragen over de bierroute of een andere vermogensplanningstechniek? Contacteer ons gerust.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner - Advocaat

Contact
Miguel Van De Vaerd

Miguel Van de Vaerd

Associate - Advocaat

Contact