Overslaan en naar de inhoud gaan
#Moore Law #Auteursrechten

Is een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten een verworven recht?

maandag 25/09/2023

Omdat het toepassingsgebied van het gunstregime voor auteursrechten in de praktijk wat te ruim geworden was, werden de voorwaarden om ervan te genieten verstrengd. Kende u dit alternatief loonvoordeel toe aan uw medewerkers? Dan gaat u best op zoek naar alternatieven.

De regelgeving rond de fiscale en RSZ-gevolgen voor de toekenning van een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten is het voorbije jaar grondig gewijzigd. Minder bedrijven en werknemers kunnen nog van dit voordeel gebruikmaken. Nu de overgangsperiode teneinde loopt, gaat u als bedrijf best op zoek naar alternatieven om dat voordeel te compenseren.

ICT en andere sectoren ontevreden

De sector die zich het meest geroerd heeft in de discussie is ongetwijfeld de ICT-sector. De ‘war for talent’ is daar erg groot. De zogeheten IP reward werd vaak als een concurrentieel voordeel gebruikt om werknemers aan te trekken en hen een hoger netto loon aan te bieden. Er was dan ook veel onvrede over de nieuwe regelgeving en er werden zelfs juridische procedures tegen opgestart. Ook in de mediasector zijn IP rewards frequent. Afhankelijk van de omstandigheden zal het voordeel daar wel nog inzetbaar zijn.

Moet u het loonverlies compenseren?

Hoe moet u als bedrijf nu omgaan met de gevolgen van de gewijzigde regelgeving? Om het verlies aan nettoloon van uw medewerker te compenseren kan u ofwel een alternatief loonvoordeel aanbieden ofwel het brutoloon gevoelig verhogen.

Kan u daar als werkgever juridisch toe verplicht worden? Dat hangt af van de bron waarop het recht van een IP reward gebaseerd is. Tenzij er een effectief nettoloon werd gegarandeerd in de arbeidsovereenkomst heeft uw medewerker geen verworven recht op het nettoloon dat hij of zij kreeg mét IP reward. In Belgische arbeidsovereenkomsten staat zo’n garantie zelden. In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt er zelfs verwezen naar de mogelijke veranderlijkheid van het regime. Werknemers weten dus dat een mogelijke wijziging in de regelgeving gevolgen kan hebben voor hun nettoloon.

Alternatieve loonvoordelen

Er zijn wel wat alternatieve loonvoordelen om uw medewerkers een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden. Denk aan een bonus cao 90, een winstpremie, warranten of aandelenopties. Het is belangrijk om wel eerst het toepasselijk wettelijk kader grondig te bekijken. Voor een aantal voordelen is voorzien dat u ze niet mag toekennen ter vervanging van een bestaand loonvoordeel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bonus cao 90 en maaltijdcheques.

Tip voor de redactie van arbeidsovereenkomsten

Door de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 7 oktober 2022 bent u als werkgever verplicht om in de arbeidsovereenkomst niet alleen het loon maar ook de aanvullende voordelen te voorzien. Het is zeker aangewezen om voor aanvullende voordelen te voorzien dat ze geen verworven recht zijn voor uw medewerker. De wetgeving verandert immers vaak en de overheid is altijd op zoek naar nieuwe inkomsten. Het fiscale en sociale regime van bepaalde voordelen kan de komende jaren dus ook nog wijzigen.

Hebt u vragen over de toepassing van de nieuwe regelgeving voor de vergoeding voor auteursrechten? Neem dan gerust contact op met een van onze experten ter zake.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner - Advocaat

Contacteer
Penelope Desmet

Penelope Desmet

Associate - Advocaat

Contacteer