Overslaan en naar de inhoud gaan
oktober
21
donderdag

Webinar: Fiscaal misbruik en successieplanning

donderdag 21 oktober

In dit webinar bespreekt Dirk De Groot, partner bij Moore Law, de toepassing van de antimisbruikbepaling in de successieplanning.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt eerst onderzocht hoe de misbruikbepaling is opgebouwd, en welke gevolgen dit heeft voor de toepassing ervan in het algemeen. Recente rechtspraak leert dat de wetgever precieze spelregels heeft ingevoerd, die nauwgezet nageleefd moeten worden, ook door de fiscus!

Dit (wat meer theoretische kader) is nodig om de concrete technieken te kunnen beoordelen in het licht van de misbruikbepaling.

Vervolgens bespreekt de docent hoe de Vlaamse Belastingsadministratie invulling geeft aan de antimisbruikbepaling, en welke niet-fiscale motieven een vermeend fiscaal misbruik kunnen weerleggen. Voldoende aandacht wordt besteed aan het concept “eenheid van opzet”.

Met een kritisch oog overloopt de docent nadien verschillende beslissingen van Vlabel, en toetst hij verschillende successieplanningstechnieken aan de antimisbruikbepaling. Relevante rechtspraak en standpunten van de administratie kunnen in deze als leidraad dienen om successieplanningen niet te laten stranden in fiscaal misbruik.

Concreet komen tijdens de bespreking onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inbreng in huwgemeenschap gevolgd door schenking;
  • Toebedeling van de gehele huwgemeenschap aan één echtgenoot, bij leven ;
  • Verdeling van de huwgemeenschap, gevolgd door schenking aan echtgenoot, bij leven ;
  • Gebruik van controlestructuren na schenking (maatschap, beheersvolmacht);
  • De aanwasovereenkomst en het kanscontract ;
  • Huwelijkscontract met verblijvingsbeding voor onverdeelde goederen.

Spreker

Dirk De Groot, partner bij Moore Law