Overslaan en naar de inhoud gaan
december
17
vrijdag

Seminarie: DAC 6 Meldingsplicht bij fiscale constructies

vrijdag 17 december

In dit seminarie worden de nieuwe regels voor informatie-uitwisseling toegelicht aan de hand van een bespreking van concrete toepassingsgevallen uit de praktijk.

Sinds 28 februari 2021 rust er een nieuwe meldingsplicht op fiscale adviseurs en tussenpersonen voor bepaalde grensoverschrijdende fiscaleconstructies.

Het toepassingsgebied is ruim, maar is voor de praktrijk soms onduidelijk, terwijl de sancties bij niet-naleving hoog kunnen oplopen.

Maar welke constructies worden precies geviseerd, en welke tussenpersonen zijn onderworpen? Advocaten en fiscalisten zeker, maar wat met estate planners, accountants, bancaire tussenpersonen, vastgoedadviseurs, etc.? Wat moet precies waar worden gerapporteerd en welke sancties worden voorzien?

Met de wijziging van de richtlijn 2011/16/EU voert de EU sinds 1 juli 2020 nieuwe maatregelen in met het oog op de detectie van potentieel agressieve internationale belastingstructuren.

Concreet rust voortaan een meldingsplicht op fiscale adviseurs die de internationale constructie bedenken, aanbieden en/of opzetten, wanneer de constructie voldoet aan bepaalde kenmerken of “hallmarks” die de wet voorziet en waardoor sprake is van een mogelijk risico op belastingontwijking of belastingontduiking. Het toepassingsgebied wordt ruim omschreven en is niet steeds duidelijk voor de dagelijkse praktijk, terwijl de termijn vrij kort is om de analyse en de melding uit te voeren, en de sanctie bij niet-naleving hoog kan oplopen.

In dit seminarie worden de nieuwe regels voor informatie-uitwisseling toegelicht aan de hand van een bespreking van concrete toepassingsgevallen uit de praktijk.

Meer in detail komen onder meer de volgende onderwerpen aanbod:

  • Welke adviseurs vallen onder het toepassingsgebied? Enkel advocaten en fiscalisten, of eveneens financiële tussenpersonen, vermogensplanners, vastgoedadviseurs, etc.
  • Wanneer en in welke omstandigheden kan een tussenpersoon zich onttrekken aan de verplichting?
  • Welke transacties dienen te worden gemeld, en wanneer?
  • Welke kenmerken worden door de wet aangemerkt als mogelijk risico van belastingontwijking of -ontduiking?
  • Hoe kan men testen of een bepaalde transactie/constructie voldoet aan de voorwaarden?
  • Welke sancties worden voorzien, en wie riskeert een sanctie?
  • Hoe verhoudt de meldingsplicht zicht tot het eventuele beroepsgeheim?
Praktisch
Kostprijs
  • € 175