Overslaan en naar de inhoud gaan
november
24
woensdag

Alternatieve schenkingsvormen voor aandelen op naam

woensdag 24 november

Bij wet van 14 december 2005 schafte de wetgever de effecten aan toonder af. Vroeger konden die kosteloos worden overgedragen via handgift. Sinds 2014 is dit niet langer mogelijk omdat aandelen op naam niet kwalificeren als onlichamelijke roerende goederen.

De belastingplichtige moet dus op zoek gaan naar alternatieve methoden van schenking – en die zijn meestal aan strengere toepassingsformaliteiten onderworpen.

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de manieren waarop aandelen op naam kunnen weggeschonken worden. Dirk De Groot behandelt onder andere deze onderwerpen: 

  • De schenking van aandelen via de kwalificatie als zogenaamde familiale vennootschap. Aandelen kunnen onder dit gunstregime immers belastingvrij geschonken worden. Dirk De Groot bespreekt de na te leven voorwaarden, de procedure en de sancties bij schending van de voorwaarden.
  • De alternatieven voor de sluiting van de ‘kaasroute’:
    • de schenking van aandelen via de overschrijving in het aandelenregister. Welke vormvereisten moeten hierbij nageleefd worden en wat zijn de civiele en fiscale valkuilen? Vormt de inschrijving in het aandelenregister op zich een eigendomsoverdracht? Kan de schenking nietig verklaard worden? Kan de schenker de schenking van aandelen op naam via inschrijving in het register herroepen? 
    • de koop-schenking, waarbij een som geld wordt geschonken aan de koper, die op zijn beurt de aandelen aankoopt. Op onrechtstreekse schenkingen zijn geen registratierechten verschuldigd. Wat zijn de modaliteiten van een koop-schenking? Waarop moet gelet worden? Wat bij overlijden binnen de drie jaar?
    • de vermomde schenking, waarbij het aankoopbedrag van de aandelen teruggestort wordt aan de koper. Welke gevaren zijn er verbonden aan een vermomde schenking? Wat is de visie van de fiscus? Waarmee moet men rekening houden? Een meer geraffineerde techniek vormt de verkoop van aandelen gevolgd door een kwijtschelding van de koopsom. Juridisch wordt deze handelswijze aanzien als een onrechtstreekse schenking. 
  • De inbreng ten behoeve van een derde of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze constructie wordt beschouwd als een onrechtstreekse schenking, maar werd tot nog toe in de praktijk niet veel gebruikt. Nochtans heeft deze methode een enorm potentieel, zeker wanneer men de inbreng verricht in een eenvoudige structuur zoals de maatschap. Wat zijn hier de aandachtspunten om deze techniek correct uit te voeren? 

Spreker

Dirk De Groot, partner bij Moore Law.